Turvaline ja kiirgusvaba kodu

Kasulik teada

“Elektromagnetväljade direktiivi 2013/35/EL rakendamise hea tava”

defineerib elektromagnetväljasid, kui staatilised elektri- ja magnetväljad ning ajas muutuvad elektri-, magnet- ja elektromagnetväljad sagedustega kuni 300 GHz. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et elektromagnetväljad tekivad igapool, kus kasutatakse elektrit ning elektril töötavad seadmed kiirgavad elektromagnetväljasid igas suunas. 

Elektromagnetväljad koosnevad elektri- ja magnetväljadest ning praktikas käsitletakse neid eraldi kuna avaldavad erinevat mõju (sealhulgas ka inimesele).

Teenuste ülevaade

Individuaalne lähenemine tagab efektiivse koostöö, et klient saaks vastavalt oma soovile ja võimalustele soovitud lahenduse.

EMV

raadiosageduslikud kiirgused, elektriväli, magnetväli

Saastelekter

kaugloetav arvesti, inverter, alalisvool

5G

5th generation, saatjad, sagedused

Normid / seadusandlus

piirnormid, soovituslikud normid, regulatsioonid