Teenused

Mõõdistamised ja konsultatsioon

Elektromagnetkiirguste mõõdistamised eramutes:

Raadiosageduslik ehk mikrolainekiirgus on elektromagnetvälja kiirgus, mida liigitatakse elektromagnetlaine sageduse järgi – madalsageduslikud, kesksageduslikud ja kõrgsageduslikud. Meie igapäeva elus on tuntumad raadiosagedusliku kiirguse allikad mobiiltelefonimastid, mobiiltelefonid, WIFI ruuterid, Bluetooth jne.

Raadiosageduslike kiirguste täpsustav lisainfo

Elektriväli on elektrilaengu poolt tekitatud ruumis leviv pidev väli, mis mõjutab ruumis paiknevaid teisi elektrilaenguid. Elektrivälja levimiskiirus on võrdne valguse kiirusega vaakumis.  See tekib kõikidel kaablitel, juhtmetel, seadmetel mis on vooluvõrku ühendatud. Elektrivälja mõõtühik volti meetri kohta (V/m).

Elektrivälja täpsustav lisainfo

Magnetväli tekib, kui elektrivool juhtmetes/seadmetes liigub ning kui suureneb elektrivoolu tarbimine (töötav elektriseade), siis suureneb ka magnetväli. Magnetvälja põhjustab koormus ehk elektrivoolu tarbimine. Mõõtühik on Tesla (T).

Magnetvälja täpsustav lisainfo

Saastelekter on elektrireostuse vorm, mis viitab kõrgsageduslikele järskudele sageduste muutustele vooluvõrgus, hoonesisestes elektrijuhtmetes ja seadmetes. See saastab standardset 50 Hz elektrivoolu sagedust ja loob kahjulikke kõrgeid elektromagnetvälju.

Saastelektri täpsustav lisainfo

Mõõdistamised ja konsultatsioon

Põhjalik elektromagnetväljade inspekteerimine
 • Ülevaade
  miks ja mida mõõdame
 • EMV mõõdistamised eramu siseruumides
  raadiosageduslikud kiirgused
  elektri- ja magnetväljad
 • EMV mõõdistamised väljaspool eramut
  elektromagnetkiirguste suundade ja tugevuse määramine
 • Soovitused ja lahendused
  soovitused EMV kokkupuute vähendamiseks, lahenduste pakkumine EMV kiirguste vähendamiseks vastavalt kliendi soovile ja võimalustele
 • Mõõtmistulemuste raport pdf kujul
  sisaldab mõõtmise tulemusi ja informatsiooni soovituslike piirnormide kohta

Päringut saates palume võimalusel lisada ka järgnevad täpsustused: asukoht; ajavahemik, millal sooviksite mõõtmist; hoonete arv ja suurus, kus soovite mõõtmist; krundi suurus.
Juhul, kui Teil on täiendavaid mõtteid ja / või kommentaare, miks Te antud mõõtmist soovite, siis palun lisage julgelt ka need.
Päringu saatmisega ei kaasne teenuse tellimise kohustust, päring on eelduseks Teile parima lahenduse leidmiseks.