Kasulik teada

Elektromagnetväljad (EMV)

Tänapäeva maailmas puutume me kõik kokku elektri- ja magnetväljadega, mis on pärit erinevatest allikatest, kaasa arvatud elektriseadmetest, tele- ja raadioülekannetest ning sideseadmetest (Elektromagnetväljade direktiiv 2013/35/EL rakendamise hea tava).

Elektromagnetväljade jaotus mida meie mõõdame:

  • Elektriväli on elektrilaengu poolt tekitatud ruumis leviv pidev väli, mis mõjutab ruumis paiknevaid teisi elektrilaenguid. Elektrivälja levimiskiirus on võrdne valguse kiirusega vaakumis. See tekib kõikidel kaablitel, juhtmetel, seadmetel mis on vooluvõrku ühendatud. Elektrivälja mõõtühik volti meetri kohta (V/m).
  • Magnetväli tekib, kui elektrivool juhtmetes/seadmetes liigub ning kui suureneb elektrivoolu tarbimine (töötav elektriseade), siis suureneb ka magnetväli. Magnetvälja põhjustab koormus ehk elektrivoolu tarbimine. Mõõtühik on Tesla (T).
  • Raadiosageduslik ehk mikrolainekiirgus on elektromagnetvälja kiirgus, mida liigitatakse elektromagnetlaine sageduse järgi – madalsageduslikud, kesksageduslikud ja kõrgsageduslikud. 

“Elektromagnetväljade direktiiv 2013/35/EL rakendamise hea tava” kirjeldab, et elektromagnetväljaga kokkupuute toime sõltub peamiselt rakendatava välja sagedusest ja väljatugevusest ning muud tegurid (näiteks lainekuju) võivad mõnes olukorras olulised olla. Erinevad sagedused mõjutavad keha erinevalt: madala sagedusega väljad põhjustavad närvide ja lihaste stimulatsiooni, kõrge sagedusega väljad põhjustavad kuumenemist. Mõjusid, mille põhjustab kuumenemine, nimetatakse elektromagnetväljade direktiivis soojuslikeks mõjudeks ning kõiki teisi mõjusid nimetatakse mittesoojuslikeks mõjudeks.

Täiendavat informatsiooni elektromagnetväljadest saate lugeda veel järgnevatest erinevatest allikatest:

Elektromagnetlainete spekter