Kasulik teada

5G tehnoloogia

Mobiilside tehnoloogia areng

1G – 1981 a. – Analoog tehnoloogia (Analog technology) / esimesed kõned mobiiltelefoniga

2G – 1991 a. – Digitaalne tehnoloogia (Digital technology) / kõned, SMS ja MMS

3G – 2001 a. – Internet sinu telefonis (Internet in your phone) / veeb, e-mail, piltide jagamine

4G – 2010 a. – Mobiilne lairiba (Mobile broadband) / videokonverentsid, Youtube, pilve teenus

5G – 2020 a. – 5G on eelmiste sidetehnoloogiate edasiarendus ehk viienda generatsiooni mobiilside tehnoloogia, mille üks eesmärkidest on luua kiiremad ühendused järjest suuremate andmemahtude edastamiseks.

5G märksõnad Inglise keeles: Self-driving cars, Internet of Things (IoT), Smart City, Small cells,  Artificial Intelligence (AI), Facial recognition system, Machine-to-Machine (M2M) Communication, Digitizing European Industry, Quantum Technologies etc.

Mõningad väljavõtted Eesti tegevustest (Eesti 5G teekaart aastani 2025)

  • Eesti võtab sihiks välja arendada 5G ühenduvus kujul, mis võimaldaks andmete vaba liikumist, uudsete teenuste arengut ja tehisintellekti kasutuselevõttu.
  • Eesti võtab sihiks aastaks 2023 saavutada 5G ühenduvus suuremates linnades ning nende äärealadel ja aastaks 2025 transpordikoridorides.
  • Me ei loo takistusi väikese levialaga traadita juurdepääsupunktide (small cells) kasutuselevõtul ja kasutamisel.
  • Otsime võimalusi Smart City 5G testideks.

5G sagedused

5G ei ole tegelikult üks kindel tehnoloogia, sest seoses 5G´ga võetakse kasutusele uusi sagedusi, mille kaudu andmeid edastada. Näiteks praegu kasutab 4G sagedusi 1800- 2600MHz. Esimesed plaanitavad 5G sagedused on 3400 – 3800MHz ja 694 – 790MHz. Edasised plaanid on võtta kasutusele 24/25 – 27.5 Ghz. Kuid mida kõrgem on sagedus seda kehvem on levi seoses millimeeter lainetega ning see tähendab, et meil on vaja rohkem antenne, et edastada 5G sagedust: ca 1km2 peale 800 saatjat (5G Deployment). Antud saatjad peidetakse „linnapildis“ ära ja võivad asuda näiteks: tänavavalgustuslampides, valgusfoorides, bussipeatustes, majade nurkades jne.

5G kasutusele võtmise soov on tekitanud väga palju diskussioone ning eelkõige uute sageduste kasutamine ning suurem hulk saatjad, mille mõju inimese tervisele ei ole teada, kuna 5G mõjude kohta ei ole meile teadaolevalt teostatud täiendavaid sõltumatuid uuringuid.

Täiendavat informatsiooni 5G kohta saab lugeda  järgnevatest allikatest:

 

5G kasutab takistuste ümber signaalide edastamiseks tuhandeid vähese energiatarbega tugijaamasid