Kasulik teada

Raadiosageduslikud kiirgused

Raadiosageduslik ehk mikrolainekiirgus on elektromagnetvälja kiirgus, mida liigitatakse elektromagnetlaine sageduse järgi –  madalsageduslikud, kesksageduslikud ja kõrgsageduslikud. Meie igapäeva elus on tuntumad raadiosagedusliku kiirguse allikad mobiiltelefonimastid, mobiiltelefonid, WIFI ruuterid, Bluetooth jne.

Oma mõõtmistes lähtume Ehitusbioloogide soovituslikest piirmääradest.

Ehitusbioloogide soovituslikud piirmäärad
< 1 μW/m 2 normaalne (ok)
1 – 10 μW/m2 vähene, pisut üle normaalse (slight)
10 – 1000 μW/m2 tugev, kaugelt üle normaalse (severe)
> 1000 μW/m2 ekstreemne (extreme)

Siinkohal tooksime välja ka raadiosagedusliku kiirguse piirnormid erinevate riikide lõikes. Samas lisaksime ka, et allpool välja toodud normid on sätestatud 6 minuti keskmisena ehk kui raadiosageduslike seadmete mõõtmist sooritatakse, siis kui keskmine väärtus jääb 6 minuti jooksul alla nimetatud normist on kõik seaduspärane. Toome ka välja, et oma kodus / tööl viibib keskmine inimene rohkem kui 6 minutit ning üldjuhul teatud seadmed töötavad 24 tundi ööpäevas, nagu näiteks WIFI ruuter kodus.

Mikrolainekiirguse piirnormid riikide lõikes
Riik / riigid mW/m2 μW/m2
Eesti, USA, Kanada, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Jaapan 10 000 10 000 000
Austraalia 2000 2 000 000
Iisrael, India 1000 1 000 000
Prantsusmaa, Venemaa, Poola, Leedu, Itaalia, Ungari, Hiina 100 100 000
Šveits (üldine) 95 95 000
Šveits (tundlikud alad - nt koolid, haiglad) 42 42 000
Ukraina, Luksemburg, Belgia (Brüssel, Valloonia, Flandria), Bulgaaria 24 24 000
Liehtenstein 1 1 000
Austria väljas pool ruume 0.01 10
Austria siseruumides 0.001 1
1 mW= 1 000 μW ; 1 m2= 10 000 cm2
Soovituslikud normid erinevates uuringutes
Nimi/uuring mW/m2 μW/m2
Salzburg Resolution 1 1 000
Seletun Scientific Statement 2011 0.17 170
EU Parliament STOA 2001 0.1 100
Bioinitiative 2012 Recommendation 0.003-0.006 3-6
Baubiology Standard, SBM 2015 0.0001 0.1
1 mW= 1 000 μW ; 1 m2= 10 000 cm2

Tabelite koostamisel on kasutatud kiirgusinfo.ee poolset artiklit.

Lõpp pildid