Kasulik teada

Elektriväljad

Elektriväli on elektrilaengu poolt tekitatud ruumis leviv pidev väli, mis mõjutab ruumis paiknevaid teisi elektrilaenguid. Elektrivälja levimiskiirus on võrdne valguse kiirusega vaakumis. See tekib kõikidel kaablitel, juhtmetel, seadmetel mis on vooluvõrku ühendatud. Elektrivälja mõõtühik volti meetri kohta (V/m). 

Kõrgemat elektrivälja põhjustavad varjestamata PVC elektrikaablid, ebakorrektselt teostatud elektri- ja maandustööd.

Oma mõõtmistes lähtume Ehitusbioloogide soovituslikest piirmääradest.

Ehitusbioloogide soovituslikud piirmäärad
< 0.3 V/m normaalne (ok)
0.35 - 1.5 V/m vähene, pisut üle normaalse (slight)
1.5 - 10 V/m tugev, kaugelt üle normaalse (severe)
> 10 V/m ekstreemne (extreme)